MENU
Aula_close Layer 1
Ulsted Skole -logo

Om skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er sammensat af:

  • 7 forældre, valgt af og blandt forældrene for en toårig periode. Valget er i foråret i lige år.

  • 2 medarbejdere, valgt af og blandt alle skolens ansatte for et skoleår ad gangen.

  • 2 elever, valgt af og blandt skolens elever for et skoleår ad gangen.

Skoleleder og viceskoleleder deltager uden stemmeret som sekretærer for skolebestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Dog således at formanden og næst­formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne.

Bestyrelsen fremsender sine sager til kommunen gennem skole-kulturforvaltningen.

 

Arbejdsområder

Skolebestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt.

 Byrådet har vedtaget de overordnede rammer for driften af kommunens skoler.             

 Skolens ledelse varetager alle forhold vedrørende det enkelte barn, personale m.v.

 

Kontakt til forældrekredsen.

Skolebestyrelsen orienterer om behandlede områder på skolens hjemmeside. Her kan man finde dagsorden og beslutnings­referat og andre meddelelser fra skolebestyrelsen. 

Skolebestyrelsen aflægger mindst en gang en årsberetning, der enten enten fremlægges for forældrene på et møde eller offentliggøres på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen er bindeled mellem forældre og skole. Det betyder, at alle forældre er velkomne til at henvende sig til ethvert bestyrelsesmedlem om alt vedrørende skolen.

Skolebestyrelsen udpeger en kontaktperson til hver klasse.

Kontaktpersonen deltager i klassens forældremøde.