MENU
Aula_close Layer 1
Ulsted Skole -logo

Generel information

Ulsted Skole ligger i kommunens nordøstlige hjørne ca. 25 km. fra Aalborg centrum. Skolen består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolen er renoveret i etaper og fremstår som et fleksibelt læringsmiljø.

Der har været skoledrift i Ulsted siden 1650, så skolen er en integreret del i bysamfundet og har en god opbakning fra byens borgere. I tilknytning til skolen er der oprettet en støtteforening der har til formål at styrke og fremme skolens kulturelle og sociale liv og at finansiere elevaktiviteter som falder udenfor skolens økonomiske muligheder og rammer.

Ulsted Skole har et spor fra 0.- til 6. klasse.

Skolen har et tæt samarbejde med børnehaven Ulvereden, der afleverer børn til skolen, og med Gandrup Skole, hvor børnene fortsætter efter 6. klasse.

Vi bestræber os på at skabe sammenhæng og overskuelighed i børnenes hverdag blandt andet ved at have et nært samarbejde mellem alle skolens personalegrupper, der på forskellig måde kommer i kontakt med børnene og ved at have overlap mellem kontaktpædagog i undervisnings- og fritidsdelen.

Skolen vægter børnenes mulighed for indflydelse på egen læring og er med til at sætte fokus på trivsel. Via børnemøder og elevråd giver vi børnene mulighed for at indgå i demokratiske processer.

Samarbejdet mellem forældre, personale og børn bygger på åbenhed, tillid og lydhørhed. Fokus i samarbejdet er at skabe de bedste trivsels – og udviklingsmuligheder for såvel det enkelte barn, samt for de børnegrupper barnet indgår i.

Forældrene er altid velkomne på skolen, og vi forsøger at have et højt informationsniveau.

Skolen arbejder vekslende mellem faglig og tværfaglig undervisning, og skolen har temauger, hvor der kan arbejdes på tværs af fag og årgange.

Der arbejdes på at skabe en kultur med sammenhold på tværs af alder og klasser hvor fællesskabet vægtes højt.

Bygninger og ude arealer skaber gode rammer for at udvikle en pædagogik, der fremmer børnenes fantasi og kreative evner til at benytte mange forskellige udtryksformer.

I tilknytning til skolen ligger "Skoleskoven". Et pragtfuldt natur- og aktivitetsområde med mange forskellige udfoldelses muligheder. Området er med forældrenes hjælp tilplantet med danske træer og buske, og der er bygget udendørs bålsted. Vi arbejder kontinuerligt på at udnytte vores gode naturområder. Vi vil, at børnene får gode naturoplevelser og mærker glæden ved at være ude. I fritidsdelen er der en ugentlig ude dag, hvor der laves forskellige ude aktiviteter samt rollespil en gang om måneden.

Ulsted Skole har et godt samarbejde med både erhvervsliv og foreningsliv i lokalsamfundet. Der afholdes f.eks. en årlig fastelavnsfest i samarbejde med Ulsted Boldklub og Børnehaven Ulvereden. Ligeledes arrangeres der hvert år karneval i samarbejde med dagplejere og børnehaven. Skolebygningerne bruges endvidere til mange forskellige aktiviteter både i dag- og aftentimerne til f.eks. gymnastik, badminton, værkstedsfag og madlavning.