MENU
Aula_close Layer 1
Ulsted Skole -logo

Handleplan for ordblindhed

Ulsted Skoles handleplan for ordblindhed

1. Alle elever i en årgang screenes for risiko for ordblindhed i slutningen 2. klasse.

2. Der arbejdes målrettet og systematisk med de elever, der har læsevanskeligheder, så dette kan give et solidt grundlag for evt. efterfølgende at have en begrundet mistanke om ordblindhed.

3. Ved begrundet mistanke om ordblindhed tilbydes den nationale ordblindetest i slutningen af 3. klasse efter samråd med eleven og forældrene.

 4. Ved konstatering af ordblindhed tages den kommunale handleplan for ordblinde i brug. Den kommunale handleplan, er et redskab, der sikrer dialogen mellem elev, forældre og skole.

Alle forældre, der ønsker det, har ret til at få deres barn ordblindetestet en gang i skoleforløbet efter den 1. marts i 4 klasse. Skolen foretager testen efter forældrenes anmodning. Handleplanen for ordblindhed er tilgængelig på nogetathavedeti.dk klik her og på PPR´s hjemmeside. Oktober 2017