MENU
Aula_close Layer 1
Ulsted Skole -logo

Målsætning og værdier

Målsætning og værdier for Ulsted Skole

 

Målsætning:

At alle skolens børn trives og udvikler sig til hele mennesker, der er klar

til at møde de udfordringer, livet byder på.

 Værdier:

En god skole skabes i et fællesskab mellem børn, forældre og personale.

På Ulsted Skole bygger vi fællesskabet og hele skolens virke på

værdierne:

 Stolthed – anerkendelse – trivsel – kvalitet – kreativitet

 

Vores fælles forståelse af værdierne:

 Stolthed er:

 • Når vi kan holde hovedet højt!

 • Når vi føler, at skolen er vores skole.

 • Når vi fortæller den gode historie om vores skole.

 • Når vi har lyst til at bidrage til fællesskabet.

 • Når vi lykkes sammen.

 Anerkendelse er:

 • Når vi møder hinanden med positive forventninger!

 • Når vi accepterer hinandens forskelligheder.

 • Når vi kan gøre noget forkert uden at være forkerte.

 • Når vi føler os set og hørt.

 Trivsel er:

 • Når børn, forældre og personale kommer til skolen med en god mavefornemmelse!

 • Når børn og voksne har forståelse for og viser omsorg for hinanden.

 • Når børn og voksne har indflydelse og føler medansvar.

 • Når der udvikles venskaber.

 • Når vi føler, at vi er en del af fællesskabet.

 • Når skolelivet er afvekslende og byder på ekstraordinære oplevelser.

Kvalitet er:

 • Når børn, personale og forældre føler, at de har udbytte af skolelivet!

 • Når fagligheden er i højsædet.

 • Når vi har fokus på dygtiggørelse.

 • Når der skabes rum for læring.

 • Når børn, personale og forældre drives af engagement.

 • Når børn, forældre og personale oplever balance mellem udfordringer og kompetencer.

 Kreativitet er:

 • Når vi tør tænke i nye baner!

 • Når vi ser muligheder i stedet for begrænsninger.

 • Når vi har lyst til at eksperimentere og prøve nye ting.

 • Når vi bruger kendt viden i nye sammenhænge.

 • Når vi varierer vores udtryksformer.

 Godkendt på SB møde den 21. marts 2013