MENU
Aula_close Layer 1
Ulsted Skole -logo

Anti mobbestrategi

Principper for forebyggelse af mobning på Ulsted skole

På Ulsted skole tror vi på at mobning:

 • Skal bekæmpes med forebyggelse.

 • Foregår når der er utryghed mellem mennesker.

 • Ikke handler om enkeltindivider, men om dynamikker i gruppen.

 • Ikke skyldes onde børn, men uhensigtsmæssige mønstre.

Definition af mobning: Mobning er gentagne krænkende handlinger eller udelukkelse af en enkelt person(er). Mobning kan både fremstå verbalt (øgenavne), socialt (holdes udenfor), materielt (ting ødelægges), psykisk (trusler eller tvang) og fysisk (vold).

Mål: På Ulsted Skole skal alle trives. Vi vil ikke acceptere mobning, da mobning i alle dens former modarbejder skolens målsætning og værdigrundlag.

Principper: 

 • Vi vægter at der er plads til forskellighed og at alle taler respektfuldt til og om andre. 

 • Vi vægter at problemer med mobning løses i fællesskab og at alle tager del og ansvar i denne indsats. 

 • Vi vægter at der arbejdes systematisk med forebyggelse af mobning. Det er ikke først, når tingene går skævt, at der skal gøres en indsats

 • Vi vægter at alle henvendelser om mobning tages alvorligt, undersøges seriøst og følges med handlinger, der er tilpasset situationen.

Antimobbestrategi

Skolen arbejder med baggrund i skolens værdigrundlag kontinuerligt for at sikre trivsel hos den enkelte og fællesskabet. Mobning og mistrivsel hænger sammen. Når et barn bliver mobbet mistrives det. Og når en elevgruppe ikke trives er der stor risiko for der opstår mobning og social isolation. Trivsel i elevgruppen handler om at give alle elever de rette redskaber og værdier så tolerance og fællesskab er i fokus. Derfor hænger arbejdet med at forebygge mobning uløseligt sammen med at fremme trivsel og inklusion.

Faste forebyggende tiltag:

 • Trivselsperson, der vejleder kollegaer, arbejder med grupper af elever eller enkelte elever i kortere eller længere perioder.

 • Relationsarbejde i større eller mindre grupper

 • ”Den gode klasse”, skole- hjemsamarbejdet på Ulsted skole 

 • Børnemøder 

 • Udarbejdelse af klasseregler i de enkelte klasser

 • Femte klasse venner

 • Legepatrulje

 • Samarbejde på tværs af klasserne i emneuger mv.

 • Samarbejde med SSP

Det er skoleledelsens ansvar: 

 • At være rollemodel.

 • At gå ind i konkrete sager, når det af lærere og forældre skønnes hensigtsmæssigt.

 • At der arbejdes med udvikling, kontinuitet og opfølgning i det forebyggende arbejde.

 • At sikre at alle elever har en betydningsfuld voksen på skolen.

 • At sikre nul tolerance i forhold til mobning. 

 • At sikre at skolen har de nødvendige ressourcer og strategier i tilfælde af mobning. 

Det er personalets ansvar: 

 • At være rollemodel.

 • Altid at handle øjeblikkeligt, hvis de bliver vidne til, at et barn udsættes for trusler, groft krænkende sprogbrug, fysisk overgreb eller anden form for nedværdigende behandling.

 • At arbejde på at der eksisterer et forpligtende kammeratskab i elevgruppen.

 • Altid at handle øjeblikkeligt på en elev, der er ked af det.

 • At være nærværende, anerkendende og lyttende over for eleverne.

 • At arbejde systematisk med sikre alle elevers trivsel.

 • At drilleri og konflikter ikke udvikler sig til mobning.

 • At lave handleplaner der er tilpasset situationen i tilfælde af mobning.

 • At sparre med kollegaer og ledelse ved mistanke om mobning.

 • At skabe et fællesskab, hvor der er plads til at træde ved siden af uden at være forkert.

 • At arbejde med at give eleverne redskaber og værdier der sætter tolerance og fællesskab i fokus.

Det er elevernes ansvar: 

 • At være en god kammerat. 

 • At skaffe hjælp hvis nogen har brug for det- det er ikke at ”sladre”. 

 • At gribe ind og sige fra. 

 • At fortælle de voksne om egen og andres evt. dårlige opførsel.

 • At øve sig i at sige ”ja” til flere kan være med i legen.

Det er forældrenes ansvar:

 • At være rollemodel. 

 • At tage kontakt til skolen hvis der er bekymringer om dit barns trivsel. 

 • At tage kontakt til andre forældre, hvis der er bekymringer i forhold til eget eller andre børns trivsel.

 • At møde skolen og de andre forældre med åbenhed. 

 • At tænke på hele klassens trivsel og ikke kun eget barns trivsel.

 •  At tale pænt om de andre elever og deres forældre.  

 • At støtte op om klassens sociale liv.

 Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 15. juni 2015